Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Nawojowej

DJ-ImageSlider

  • ZSP
  • 2
  • 3
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 REGULAMIN REKRUTACJI DO ZSP IM.W.WITOSA W NAWOJOWEJ

NABÓR ELEKTRONICZNY2020/21 DO ZSP im.WITOSA W NAWOJOWEJ

dwa nowe kierunki  TECHNIK EKONOMISTA, TECHNIK BUDOWNICTWA

Informujemy że ZSP im.W.Witosa w Nawojowej rozpoczeto zapisy na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w roku szkolny 2020/21:

 RL 03 -Prowadzenie Produkcji Rolniczej w zawodzie rolnik

RL.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w zawodzie technik rolnik

RL 04 -Prowadzenie Produkcji Pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz

RL17-Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

T 04-Produkcja wyrobów cukierniczych

TG10 Wykonywanie usług kelnerskich

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa  w Nawojowej odbył się Dzień Otwarty, na który licznie przybyli uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. W salach tematycznych można było zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt do nauki oraz zasięgnąć informacji od uczniów oraz nauczycieli prowadządzych zajęcia. Dzień otwarty zaszczycili :wójt gminy Nawojowa dr Stanisław Kiełbasa (absolwent szkoły oraz były dyrektor szkoły) , lekarz weterynarii Marian Jankisz (absolwent szkoły oraz obecnie prowadzący zajęcia z uczniami technikum weterynarii) .

Czytaj więcej...

Technikum Weterynaryjne – zdobywanie umiejętności udzielania pomocy medycznej zwierzętom i ich pielęgnacji pod kierunkiem lekarza weterynarii. Szeroka wiedza w zakresie: opieki nad zwierzętami leczonymi w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych, wykonywania drobnych zabiegów weterynaryjnych oraz udzielania zwierzętom pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zapobiegania chorobom oraz oceny stanu zdrowia zwierząt, wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt, asystowania lekarzowi weterynarii przy wykonywaniu różnych zabiegów weterynaryjnych.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych- przygotowanie z zakresu żywienia człowieka i dietetyki, sporządzanie potraw i napojów, kompleksowa obsługa przyjęć oraz imprez organizowanych w zakładach gastronomicznych, organizacja i nadzór obsługi konsumenta, pracy magazynu oraz prac w dziale produkcyjnym, obsługa maszyn i urządzeń gastronomicznych.  

Technikum Informatyczne – projektowanie i administrowanie sieci komputerowych, tworzenie stron, aplikacji internetowych, języków obiektowych, baz danych. Możliwość odbywania praktyki w renomowanych firmach z branży informatycznej.

Technikum Hodowli Koni – przygotowanie do prawidłowego wykonywania i organizowania pracy w gospodarstwach specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni- stadninach koni, szkółkach jeździeckich. Nabywanie umiejętności do prowadzenia własnego ośrodka jeździeckiego, agroturystyki, gospodarstwa rolnego, turystyki konnej.

 

 

 

NASZE ATUTY